AVE +

Rastislavova 2283/83, parkovisko Verejného cintorína, 04001 Košice
Mob.:+421 905 282731
Tel./Fax:+421 55 622 2888
Germeková Gabriela: +421907906255 
E-mail: aveplus@aveplus.sk

Formality pri úmrtiach

K vybaveniu pohrebných formalít sú potrebné tieto doklady:
  • - Občiansky preukaz nebohého
  • - Občiansky preukaz vybavovateľa /najbližší pozostalý, manžel, manželka/
  • - Preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
  • - Doklad hrobného miesta
  • - Oblečenie pre nebohého

1. Ak nastalo úmrtie doma

V prvom rade je potrebné zavolať lekára (pohotovosť), ktorý vykoná obhliadku zosnulého a vystaví "List o prehliadke mŕtveho". V tomto liste je aj informácia o ďalšom navrhovanom postupe (pitva alebo pochovávanie). Po vykonaní tejto prehliadky odporúčame zavolať pohrebnú službu, prípadne osobne ju navštíviť, aby ste mohli vybrať truhlu, pretože ak nie je nariadená pitva, zosnulý je prevezený do chladiaceho zariadenia. Zosnulý musí zostať v mieste úmrtia minimálne dve hodiny od času, kedy bola konštatovaná smrť a nesmie byť pochovaný skôr ako po 48 hodinách od času úmrtia. Pohrebná služba AVE +, s.r.o. je v prevádzke nepretržite, stačí zavolať na 055/6222 888

2. Ak nastalo úmrtie v nemocnici

Budete kontaktovaný personálom nemocnice, ktorí Vám poskytne všetky informácie o úmrtí. V takom prípade kontaktujte pohrebnú službu AVE +, s.r.o. 055/6222 888 a získate informácie o ďalšom postupe. V našej firme zabezpečíme všetky potrebné náležitosti. Sme tu pre Vás. V ťažkých chvíľach nemáte žiadne starosti, všetko zabezpečíme za Vás.

3. Ak nastalo úmrtie inde - nie doma ani v nemocnici

Postup je zhodný s postupom, tak ako je vyššie uvedené v prípade úmrtia v nemocnici. Spravidla ste kontaktovaný políciou alebo príslušným personálom, ktorí Vám poskytnú potrebné informácie

Upozornenie

Vzhľadom na to, že často dochádza k zámene a dezorientácii klientov, UPOZORŇUJEME, že v Košiciach existuje ešte jedna spoločnosť, ktorá má v názve slovo AVE. Táto spoločnosť „AVE- pohrebníctvo“ sídli na inej adrese, je to iný právny subjekt a teda nie je žiadnou pobočkou alebo iným spôsobom spojená so spoločnosťou AVE+, s.r.o.