AVE +

Rastislavova 2283/83, parkovisko Verejného cintorína, 04001 Košice
Mob.:+421 905 282731
Tel./Fax:+421 55 622 2888
Germeková Gabriela: +421907906255 
E-mail: aveplus@aveplus.sk

Pohrebné služby Košice - AVE+, s.r.o. - Gabriela Germeková

O nás

Spoločnosť AVE+ vykonáva pohrebné služby od roku 1992. Z dlhodobej praxe sa vie prispôsobiť štandardným, ale aj individuálnym požiadavkám pozostalých, ich predstavám, potrebám a prianiam. Zabezpečí dôstojný priebeh rozlúčky so zosnulou blízkou osobou.

Pohreb

Keď nás opustí blízky človek, ktorého milujeme, nastáva chvíľa veľmi ťažká a možno najťažšia.
Je na najbližších, zaistiť posledné dôstojné rozlúčenie sa s milovaným človekom.
Dôstojná rozlúčka je to posledné, čo môžu zosnulému poskytnúť.

Dôležitá informácia

Upozornenie

Vzhľadom na to, že často dochádza k zámene a dezorientácii klientov, UPOZORŇUJEME, že v Košiciach existuje ešte jedna spoločnosť, ktorá má v názve slovo AVE. Táto spoločnosť „AVE- pohrebníctvo“ sídli na inej adrese, je to iný právny subjekt a teda nie je žiadnou pobočkou alebo iným spôsobom spojená so spoločnosťou AVE+, s.r.o.